1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R24
  5. 3. Không cho phép khách hàng sử dụng chi nhánh khi khách hàng không mua chi nhánh

3. Không cho phép khách hàng sử dụng chi nhánh khi khách hàng không mua chi nhánh

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R24, trên AMIS.VN – Desktop, kế toán sẽ không sửa được một số thông tin của Cơ cấu tổ chức có cấp là Chi nhánh để đảm bảo thống nhất giữa AMIS.VN – Web và AMIS.VN – Desktop

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R24: Trên AMIS.VN – Desktop, kế toán vẫn có thể sửa thông tin Ngừng theo dõi hay chọn lại cấp cơ cấu tổ chức dẫn đến sai lệch giữa AMIS.VN – Web và AMIS.VN – Desktop
  • Từ phiên bản R24: Kế toán không thể sửa thông tin Ngừng theo dõi của cấp cơ cấu tổ chức là Chi nhánh và không chuyển cấp cơ cấu tổ chức khác sang cấp cơ cấu tổ chức là Chi nhánh.

Cụ thể: Trên giao diện chi tiết của cơ cấu tổ chức là chi nhánh, chương trình ẩn chức năng tích chọn Ngừng theo dõi và chức năng chọn Cấp tổ chức

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.