2. Cho phép bỏ sắp xếp trên các danh sách

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R24, khi kế toán thực hiện sắp xếp danh sách thì có thể thực hiện được việc bỏ sắp xếp thực hiện trước đó để trở về sắp xếp mặc định ban đầu.


2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R24: Trước phiên bản R24, Khi Kế toán thực hiện sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần tại một cột bất kỳ trên (chứng từ, danh mục, báo cáo…) thì chỉ có thể đổi cách sắp xếp từ tăng dần sang giảm dần (và ngược lại) hoặc đổi cột sắp xếp mà không thể quay lại cách sắp xếp mặc định ban đầu.

Lưu ý: Nếu muốn quay trở lại sắp xếp ban đầu thì chỉ có cách thực hiện Lấy lại mẫu ngầm định, cách này sẽ đồng thời làm mất đi những tùy chọn mẫu đã thiết lập trước đó.

  • Từ phiên bản R24: Khi thực hiện sắp xếp trên danh sách, kế toán có thể Bỏ sắp xếp mà không cần thực hiện Lấy lại mẫu ngầm định.

Giả sử, kế toán thực hiện sắp xếp danh sách Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ theo cột Số chứng từ:

Khi muốn thực hiện Bỏ sắp xếp, nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của các cột\chọn Bỏ sắp xếp hoặc nhấn tổ hợp phím Ctr + Shift + R. Danh sách sẽ trở về sắp xếp ban đầu.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.