1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Thiết lập và Tiện ích chung
  4. Kiểm tra lịch sử gửi tin nhắn, email

Kiểm tra lịch sử gửi tin nhắn, email

Cho phép kiểm tra lịch sử gửi tin nhắn, email xem ngày nào gửi, ai là người gửi, người nhận là ai, có nội dung gì và đã gửi thành công hay chưa.

Hướng dẫn thực hiện

Lịch sử gửi Email

Vào phân hệ Thiết lập\Tiện ích\Lịch sử Email.

Chọn email và nhấn Xem để xem chi tiết nội dung email.

Lưu ý:

  • Với những email chưa gửi thành công, có thể gửi lại bằng cách nhấn Gửi lại hoặc nhấn chuột phải, chọn Gửi lại.

  • Có thể xem nhanh lịch sử email theo từng trạng thái (Đã gửi, Không gửi được) bằng cách nhấn vào tab tương ứng.

Lịch sử gửi Tin nhắn

Đang trong giai đoạn phát triển

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.