Kiểm tra nhật ký truy cập

Cho phép quản lý lịch sử truy cập và thay đổi dữ liệu trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Nhật ký truy cập.

Chương trình hiển thị nhật ký với đầy đủ các thông tin.

Xem chi tiết nhật ký bằng cách chọn nhật ký và nhấn Xem (hoặc kích đúp chuột)

Lưu ý: Có thể xóa nhật ký truy cập từ trước cho đến nay bằng cách:

  • Nhấn Xóa
  • Lựa chọn xóa đến ngày và tích chọn sao lưu nhật ký nếu muốn
  • Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện xóa nhật ký và cho phép tải file nhật ký truy cập (nếu có tích chọn Sao lưu ở trên).

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.