Kiểm tra thông tin dữ liệu

1. Nội dung

Cho phép xem nhanh một số thông tin cơ bản của dữ liệu kế toán đang làm việc như: Chế độ kế toán áp dụng, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính thuế GTGT…

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Tệp, chọn Thông tin dữ liệu2. Chương trình hiển thị các thông tin cơ bản của dữ liệu như: Thông tin dữ liệu kế toán, Thông tin kế toán và Thông tin người dùng.
  • Có thể xem được danh sách người dùng đang truy cập vào cùng dữ liệu bằng cách nhấn vào biểu tượng 3. Nhấn Đóng.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.