1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Chat
  5. Làm thế nào để loại bỏ nhân viên khỏi nhóm chat?

Làm thế nào để loại bỏ nhân viên khỏi nhóm chat?

Chạm vào biểu tượng 

Chạm vào nhóm chat muốn loại bỏ thành viên.

Chạm vào biểu tượng 

Chạm Thành viên.

Tại dòng thành viên muốn xóa, người dùng trượt sang trái, sau đó chọn Xóa để loại bỏ thành viên đó khỏi nhóm chat.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.