1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Chat
  5. Làm thế nào để loại bỏ nhân viên khỏi nhóm chat?