1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Chat
  5. Tôi muốn gọi video cho nhân viên thông qua ứng dụng AMIS.VN thì làm thế nào?

Tôi muốn gọi video cho nhân viên thông qua ứng dụng AMIS.VN thì làm thế nào?

Chạm vào biểu tượng 

Tìm kiếm và chạm vào nhân viên muốn thực hiện cuộc gọi.

Chạm vào biểu tượng 2017-06-12_15-23-18, chương trình sẽ tự động kết nối đến nhân viên đã chọn.

Chat 2.1

Lưu ýChỉ có thể thực hiện cuộc gọi khi người nhận cuộc gọi đang kết nối internet và không đăng xuất ra khỏi ứng dụng AMIS.VN (có thể đóng ứng dụng nhưng vẫn để ở chế độ đăng nhập).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.