Làm thế nào để quản lý các đơn hàng có nhập mã giới thiệu CTV/Đại lý

Các đơn hàng có nhập mã giới thiệu của CTV/Đại lý được hiển thị trên MISA ORDER như sau:

  • Tại cột Mã CTV/ĐL: Hiển thị mã CTV/ĐL tương ứng của đơn hàng.
  • Tại tab Thông tin đơn hàng: Hiển thị thông tin khuyến mại theo chính sách CTV/ĐL tương ứng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.