Lập chứng từ ghi sổ

1. Nội dung

Giúp lập chứng từ ghi chép các nghiệp vụ có cùng nội dung kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ ghi sổ (hoặc vào tab Chứng từ ghi sổ, nhấn Thêm).

2. Nhấn Chọn chứng từ.
3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ muốn lấy thông tin lên chứng từ ghi sổ, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các chứng từ cần lấy thông tin. 
5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin các chứng từ vừa chọn sang chứng từ ghi sổ.

6. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ ghi sổ. Nhấn Cất.

7. Có thể in được chứng từ ghi sổ bằng cách nhấn In và chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

  • Với các chứng từ đã được chọn để lấy thông tin lên chứng từ ghi sổ bất kỳ, chương trình sẽ không hiển thị lại để chọn vào chứng từ ghi sổ khác.
  • Có thể bỏ bớt chứng từ không muốn lấy lên chứng từ ghi sổ bằng cách chọn chứng từ cần loại bỏ và nhấn Loại bỏ.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.