Thuyết minh báo cáo tài chính

Cho phép lập thuyết minh báo cáo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC, nhấn Thêm\Thuyết minh báo cáo tài chính trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn chức năng Thuyết minh báo cáo tài chính).

  • Chọn kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tích chọn Lấy thông tin chung từ lần nhập gần nhất, chương trình sẽ tự động lấy theo các thông tin từ báo cáo thuyết minh tài chính vừa lập ở kỳ gần nhất.
  • Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo. 

  • Chương trình chia thuyết minh thành các tab tương ứng với từng nội dung của thuyết minh: Thông tin chung, Thông tin bổ sung, TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính, TSCĐ vô hình… Đồng thời tự động tổng hợp dữ liệu cho các chỉ tiêu đã được thiết lập công thức trên menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính. => Kế toán có thể nhấn chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ để xem công thức đã được thiết lập cho báo cáo. Trường hợp muốn thay đổi lại công thức tính có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.
  • Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Đầu quý/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.

2. Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên thuyết minh báo cáo tài chính.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.