Lập Chứng từ nghiệp vụ khác

1. Nội dung

Giúp lập chứng từ hạch toán các bút toán ngoài các bút toán đã được lập trên các phân hệ khác như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng…

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).

2. Khai báo các thông tin của chứng từ nghiệp vụ khác:

  • ​Tại tab Hạch toán: Hạch toán các bút toán tương ứng với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.


  • Tại tab Thuế: Khai báo thông tin về thuế GTGT (nếu có) và thông tin hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai tại phân hệ Thuế.

3. Nhấn Cất.
4. Có thể in được chứng từ kế toán phản ánh nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách nhấn In và chọn mẫu chứng từ cần in.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.