Lưu trữ hồ sơ và quá trình đóng bảo hiểm

Cho phép lưu trữ hồ sơ bảo hiểm và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu trữ hồ sơ bảo hiểm của nhân viên tham gia bảo hiểm trước khi sử dụng ứng dụng Nhân sự

Trường hợp 1: Cập nhật hàng loạt hồ sơ bảo hiểm của nhân viên

Vào phân hệ Lương\tại mục Bảo hiểm\chọn Hồ sơ bảo hiểm.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt để cập nhật hàng loạt hồ sơ bảo hiểm của nhân viên. => Thao tác chi tiết xem tại đây.

Trường hợp 2: Nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm

Vào phân hệ Lương\tại mục Bảo hiểm\chọn Hồ sơ bảo hiểm.

Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm => Thao tác chi tiết xem tại đây.

Sau khi nhập khẩu quá trình đóng bảo hiểm thì dữ liệu sẽ được cập nhật vào tab Quá trình đóng bảo hiểm.

Lưu ý:

  • Quá trình đóng bảo hiểm phát sinh đầu tiên của nhân viên phải là Tăng mới.
  • Tỷ lệ đóng trên hồ sơ đóng bảo hiểm của nhân viên là tổng tỷ lệ nhân viên
    đóng và người sử dụng lao động đóng của tất cả các loại bảo hiểm mà nhân
    viên tham gia và phải tuân thủ theo quy định của nhà nước tại từng thời
    điểm cụ thể.

Cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm từ khi sử dụng ứng dụng nhân sự

Khi nhân sự thực hiện kê khai bảo hiểm trong kỳ như: báo tăng, báo giảm, điều chỉnh bảo hiểm thì chương trình tự động sinh thông tin trên hồ sơ bảo hiểm tương ứng với từng nhân viên.

Ngoài ra, có thể sử dụng chức năng Cập nhật hàng loạt để cập nhật quá trình tham gia bảo hiểm của Nhân viên đang được lưu trữ trên file excel vào phần mềm:

Vào phân hệ Lương\tại mục Bảo hiểm\chọn Hồ sơ bảo hiểm.

Nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt => Xem hướng dẫn tại đây.

Theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của Nhân viên

Nhân sự có thể theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của Nhân viên trên danh sách hồ sơ bảo hiểm như sau:

Vào phân hệ Lương\tại mục Bảo hiểm\chọn Hồ sơ bảo hiểm.

Chọn Nhân viên muốn theo dõi quá trình đóng bảo hiểm.

Xem thông tin chi tiết quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên tại tab Quá trình đóng bảo hiểm.

Tìm kiếm theo cơ cấu tổ chức.

Tìm kiếm theo trạng thái tham gia bảo hiểm.

Tìm kiếm theo chức năng lọc thông tin.

Lưu ý: Trường hợp có thay đổi về các thông tin như: Số sổ BHXH, Số thẻ BHYT, Nơi đăng ký KCB, Mức lương đóng BH, Tỷ lệ đóng thì Nhân sự có thể sửa trực tiếp các thông tin này trên danh sách Hồ sơ bảo hiểm bằng cách sử dụng chức năng Sửa. Các thông tin mới nhất sẽ được cập nhật lên danh sách hồ sơ bảo hiểm và tab Thông tin công việc trên phân hệ Hồ sơ tương ứng với từng nhân viên. Tuy nhiên, chương trình sẽ không cập nhật thông tin thay đổi vào tab Quá trình đóng bảo hiểm trên danh sách hồ sơ bảo hiểm và trên phân hệ Hồ sơ để phản ánh đúng thực tế quá trình đóng bảo hiểm đã khai báo với cơ quan bảo hiểm. Trong trường hợp này, Nhân sự cần tạo mới đợt bảo hiểm để sửa đổi, bổ sung các thông tin có sự thay đổi và khai báo với cơ quan bảo hiểm, chương trình sẽ cập nhật thông tin tương ứng vào tab Quá trình đóng bảo hiểm trên danh sách hồ sơ bảo hiểm và trên phân hệ Hồ sơ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.