Thiết lập đăng ký nơi khám chữa bệnh

Cho phép nhân sự thiết lập khoảng thời gian cho phép nhân viên đăng ký nơi khám chữa bệnh trực tuyến.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\tại Bảo hiểm, chọn Đợt bảo hiểm.

Nhấn Thiết lập đăng ký KCB.

Tích chọn Cho phép nhân viên tự cập nhật nơi đăng ký khám chữa bệnh và thiết lập khoảng thời gian đăng ký.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ thông báo cho nhân viên trên trang wall.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.