Thanh toán bảo hiểm

Cho phép nhân sự làm thủ tục thanh toán bảo hiểm cho nhân viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm, con ốm và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau/thai sản/tai nạn.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\Bảo hiểm, chọn Thanh toán bảo hiểm.

Nhấn Thêm và khai báo thông tin kỳ thanh toán.

Nhấn Đồng ý, chương trình tự động lấy lên các bản ghi của nhân viên tương ứng với từng đơn xin nghỉ có lý do nghỉ của là: Nghỉ ốm/Nghỉ con ốm/Nghỉ thai sản/Nghỉ dưỡng sức sau ốm đau/Nghỉ dưỡng sức sau thai sản/Nghỉ dưỡng sức sau điều trị thương tật, tai nạn/Nghỉ tai nạn và có trạng thái Đã duyệt.

Có thể thêm hoặc loại bỏ đơn xin nghỉ của nhân viên bằng cách nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ nhân viên.

Kiểm tra và khai báo thông tin thanh toán bảo hiểm cho từng lý do nghỉ.

Nhấn Tính toán, chương trình tự động tính toán số tiền bảo hiểm được thanh toán theo quy định của nhà nước.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.