Nhận tiền vay bằng tiền gửi

1. Định khoản

Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 341    Vay và nợ thuê tài chính (3411, 3412)   

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ nhận tiền vay thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền vay được chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
  2. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
  3. Căn cứ vào giấy báo Có, Kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay vào sổ kế toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Ví dụ

Ngày 25/01/2017, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản vay từ Công ty TNHH Bảo Oanh với số tiền vay là 750.000.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản vay trên vào phần mềm

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền). 

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền gửi.
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản nhận tiền.
  • Tại mục Lý do thu: Chọn Vay nợ.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp có nhu cầu theo dõi các khoản vay chi tiết theo đối tượng cho vay thực hiện như sau:1. Thiết lập tài khoản cho vay có theo dõi chi tiết theo đối tượng.

  • Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, mở tài khoản cho vay (3411 hoặc 3412).
  • Tích chọn Đối tượng, chọn loại đối tượng là: khách hàng, nhà cung cấp hay nhân viên.

2. Khai báo đối tượng cho vay thuộc loại đối tượng đã thiết lập ở trên tại menu Danh mục\Đối tượng.

3 Trên phiếu thu tiền gửi, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng cho vay.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.