1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Tiền gửi
 5. Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

1. Định khoản

Nợ TK 331         Phải trả cho người bán

Có TK 112    Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó quy trình thực hiện như sau:

 1. Căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoặc theo thỏa thuận với NCC, nhân viên mua hàng làm đề nghị thanh toán yêu cầu chuyển trả tiền ứng trước cho nhà cung cấp.
 2. Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi/Lệnh chi tiền, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ.
 4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, Kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

=> Nếu trường hợp trả bằng Séc thì nhân viên đề nghị chi tiền sẽ nhận Séc để chuyển cho nhà cung cấp.
3. Ví dụ

 • Theo hợp đồng ký kết với công ty TNHH Phúc Minh ngày 06/01/2017, doanh nghiệp phải trả trước cho công ty TNHH Phúc Minh 30% tiền hàng (số tiền là 25.200.000đ), 70% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng ngày 13/01/2017.
 • Ngày 07/01/2017, doanh nghiệp chuyển khoản từ ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vào tài khoản của công ty TNHH Phúc Minh để thanh toán trước một phần tiền hàng, số tiền 25.200.000đ.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).

2. Chọn phương thức thanh toán.

3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền.

  • Tại mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chi tiền.
  • Tại mục Nội dung TT: Chọn Chi khác.
  • Tại mục Đối tượng: Chọn nhà cung cấp muốn trả trước tiền.
  • Nếu muốn theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo nhân viên mua hàng, tại mục Nhân viên chọn nhân viên mua hàng tương ứng.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.