Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng

1. Định khoản

     Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

     Có TK 136 Phải thu nội bộ
     Có TK 138 Phải thu khác
     Có TK 244 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     Có TK 1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     Có TK 228 Đầu tư khác (TT200)
     Có TK 228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TT133)
     Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác
     Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
     Có TK 711 Thu nhập khác
     Có TK …

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

 1. Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.
 2. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).
 3. Căn cứ vào giấy báo Có, Kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Ví dụ

Ngày 22/01/2017, kế toán ghi nhận việc thu hồi khoản ký cược tại ngân hàng TMCP Sài Gòn, số tiền thu hồi là 54.680.000đ.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền gửi. 

  • Với các tài khoản theo dõi chi tiết theo: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng tương ứng với tài khoản hạch toán.
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản nhận tiền.
  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi các khoản thu chi tiết theo nhân viên, tại mục Nhân viên thu chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.