Quản lý Đề nghị xuất hóa đơn

Giúp quản lý bán hàng quản lý được tình hình thực hiện các đề nghị xuất hóa đơn của các nhóm/bộ phận kinh doanh khác nhau.

Phần mềm MISA AMIS.CRM thiết kế riêng một khung nhìn Quản lý trong phân hệ Đề nghị xuất hóa đơn cho bộ phận quản lý nhằm phục vụ nhu cầu quản lý đội, nhóm kinh doanh.

Cách thao tác:

I. Xem thông tin tổng hợp của cả nhóm/bộ phân kinh doanh

  • Vào menu Bán hàng\Đề nghị xuất hóa đơn, chọn Quản lý tại thanh tiêu đề của phân hệ
  • Chọn các tiêu chí cần xem thống kê như:

Đơn vị: Tên bộ phận kinh doanh cấp cao của các nhóm kinh doanh. Ví dụ: Phòng kinh doanh/Khối kinh doanh,…

Chọn thời gian cần xem thông tin thống kê

  • Nhấn Lấy dữ liệu để xem thông tin thống kê

II. Xem thông tin chi tiết của từng nhóm/bộ phận kinh doanh

Ngoài việc xem thông tin tổng hợp của nhiều nhóm, bộ phận kinh doanh như ở trên, nhà quản lý bán hàng còn có thể xem được thông tin chi tiết cho từng nhóm/bộ phận kinh doanh đó bằng cách:

  • Chọn Đơn vịTên nhóm/Bộ phận kinh doanh cần xem thông tin. Xuất hiện màn hình danh sách các nhân viên kinh doanh của nhóm/bộ phận kinh doanh đó và tình trạng các đề nghị xuất hóa đơn tương ứng với các nhân viên đó.

  • Chọn tab Đề nghị xuất hóa đơn để xem chi tiết các Đề nghị xuất hóa đơn của từng nhân viên đó.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.