Xem thông tin tổng hợp về đề nghị xuất hóa đơn

Cho phép người sử dụng xem được các thông tin tổng hợp, thống kê về các Đề nghị xuất hóa đơn theo thời gian, bao gồm: Số lượng các hóa đơn đề nghị xuất, Doanh số từ các hóa đơn đề nghị xuất, Doanh số đã xuất hóa đơn, số lượng hóa đơn đã xuất, Số lượng hóa đơn đã hủy, Doanh số của các hóa đơn đã hủy và doanh số của các hóa đơn đã thu được tiền,…

Cách thao tác:

  • Nhấn nút Tùy chọn bên thanh tác nghiệp, xuất hiện cửa sổ Tùy chọn.

  •  Chọn thời gian để xem xét kết quả thống kê.

  • Nhấn Đồng ý để xem kết quả thống kê.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.