Xem lịch sử giao dịch của khách hàng

Cho phép xem lịch sử các giao dịch trước đây của một khách hàng cụ thể.

Cách thao tác

  • Chọn khách hàng cần xem thông tin các giao dịch trước đây tại màn hình danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem lịch sử giao dịch của khách hàng.

  • Chọn Tab Đề nghị xuất hóa đơn trên màn hình Tra cứu lịch sử giao dịch của khách hàng. Tại đây, người sử dụng có thể xem được thông tin các Đề nghị xuất hóa đơn trong quá khứ của khách hàng được chọn. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể xem được lịch sử của các giao dịch khác của khách hàng như Hàng hóa, Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Chiến dịch, Cơ hội, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng, Thẻ tư vấn, Ghi chú & đính kèm bằng cách chọn các tab tương ứng.

  • Nhấn Đóng để kết thúc việc Xem lịch sử giao dịch của khách hàng.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.