1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. 8. Khi trên AMIS – Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS – Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất

8. Khi trên AMIS – Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS – Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R11, khi nhân viên Kinh doanh thêm mới hoặc sửa Đề nghị xuất hoá đơn trên AMIS.VN- Bán hàng thì dữ liệu sẽ được tự động cập nhật về AMIS.VN – Kế toán, giúp cho dữ liệu được thông suốt và thống nhất, giảm thiểu sự sai lệch.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R11: Khi nhân viên Kinh doanh thêm hoặc sửa Đề nghị xuất hóa đơn, dữ liệu không tự động cập nhật về AMIS.VN – Kế toán, định kỳ Kế toán phải lấy/cập nhật đề nghị xuất hoá đơn dẫn đến mất nhiều thời gian và không chủ động trong công việc.
  • Từ phiên bản R11: Khi nhân viên Kinh doanh thêm mới hoặc sửa Đề nghị xuất hoá đơn trên AMIS.VN- Bán hàng thì dữ liệu được tự động cập nhật về AMIS.VN – Kế toán.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.1. Tự động lấy đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS.VN-Bán hàng sang AMIS.VN-Kế toán).

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.