1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. 2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ

2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R11, trên các chứng từ ngoại trừ chứng từ bán hàng và phiếu xuất kho bán hàng, khi mở giao diện tìm nhanh hợp đồng bán (F3) bổ sung thêm cột Mã khách hàng, Ngày ghi doanh số, Đơn vị và cho phép lọc theo các chỉ tiêu này để dễ dàng tìm kiếm Hợp đồng cần chọn vào chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R11: Tại giao diện tìm nhanh hợp đồng bán (F3) trên các chứng từ, chưa có các cột Mã khách hàng, Ngày ghi doanh số, Đơn vị gây khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng bán.
  • Từ phiên bản R11: Đối với các chứng từ ngoại trừ chứng từ bán hàng và phiếu xuất kho bán hàng, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng bán (F3) bổ sung thêm các cột Mã khách hàng, Ngày ghi doanh số, Đơn vị và cho phép lọc hợp đồng bán theo các chỉ tiêu này để thuận tiện trong việc tìm kiếm hợp đồng.

Giả sử, khi lập Phiếu thu, kế toán có nhu cầu tìm hợp đồng bán dựa theo các thông tin như Mã khách hàng, Ngày ghi doanh số Đơn vị, thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Hợp đồng, khai báo Hợp đồng bán:

  •  Khi lập Phiếu thu, trỏ chuột vào ô Hợp đồng bán, nhấn (F3). Trên giao diện Tìm nhanh Hợp đồng bán sẽ hiển thị thêm các cột Mã khách hàng, Ngày ghi doanh sốĐơn vị.

  • Nhập thông tin cần lọc tại các cột Mã khách hàng, Ngày ghi doanh sốĐơn vị thực hiện, trên giao diện sẽ hiển thị các hợp đồng thỏa mãn điều kiện.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.