1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R11
  5. 1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn

1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R11, khi chọn hợp đồng bán trên các chứng từ phiếu thu, phiếu chi,…kế toán có thể xem được thông tin Giá trị hợp đồng và Đơn vị thực hiện tương ứng với từng hợp đồng bán để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn.

2. Chi tiết thay đổi:

  • Trước phiên bản R11: Trên các chứng từ có thông tin Hợp đồng bán, khi khai báo thông tin Hợp đồng bán, Kế toán không xem được thông tin Giá trị hợp đồngĐơn vị, dẫn đến có thể chọn nhầm hợp đồng.
  • Từ phiên bản R11: Trên các chứng từ có thông tin Hợp đồng bán, khi xổ danh sách Hợp đồng tại cột Hợp đồng bán bổ sung thêm hai thông tin: Giá trị hợp đồngĐơn vị.

Giả sử, khi lập Phiếu thu, kế toán có nhu cầu xem được thông tin Giá trị hợp đồngĐơn vị thực hiện của Hợp đồng bán để tránh chọn nhầm, thực hiện như sau:

    • Vào phân hệ Hợp đồng, khai báo Hợp đồng bán:

    • Vào phân hệ Quỹ, lập Phiếu thu, khi xổ danh sách tại cột Hợp đồng bán, trên giao diện bổ sung thêm các cột Giá trị hợp đồngĐơn vị hiển thị thông tin Giá trị hợp đồng và Đơn vị thực hiện khai báo trên từng Hợp đồng bán.

Lưu ý: Để tối ưu tốc độ tìm kiếm hợp đồng, khi nhập liệu tại cột Hợp đồng bán, phần mềm không hỗ trợ việc tìm kiếm hợp đồng theo Giá trị hợp đồng và Đơn vị. Thay vào đó, kế toán có thể thực hiện lọc tại cột tương ứng trên giao diện Tìm nhanh hợp đồng (tham khảo hướng dẫn tại đây) 

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.