1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R14
  5. 4. Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn

4. Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, chương trình bổ sung thêm chức năng Chuyển đổi hóa đơn giấy để đơn vị có thể nộp kèm mẫu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế. 

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R14: Đơn vị không thể chuyển đổi hóa đơn giấy của mẫu Hóa đơn điện tử khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R14: Chương trình cho phép chuyển đổi hóa đơn giấy của mẫu Hóa đơn điện tử khi khởi tạo mẫu để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn.

Giả sử, khi kế toán muốn chuyển đổi hóa đơn giấy có thể thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\Mẫu hóa đơn\Thêm
2. Khi kế toán chọn đến hình thức hóa đơn là Hóa đơn điện tử, trên giao diện khởi tạo Mẫu hóa đơn bổ sung thêm chức năng Chuyển đổi HĐ giấy cho phép xem mẫu hóa đơn chuyển đổi ra hóa đơn giấy.

3. Trên giao diện Chuyển đổi hóa đơn giấy, kế toán có thể nhấn In để in luôn mẫu hóa đơn ra giấy hoặc nhấn Xuất khẩu mẫu hóa đơn ra file PDF hoặc file Word phục vụ cho việc nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.