1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R14
  5. 1. KH muốn khi kết nối thành công từ AMIS.VN – Kế toán đến dịch vụ Hóa đơn điện tử sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.

1. KH muốn khi kết nối thành công từ AMIS.VN – Kế toán đến dịch vụ Hóa đơn điện tử sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, khi kế toán thực hiện kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử chương trình sẽ hiển thị thông báo kết nối thành công để kế toán được biết.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R14: Khi kế toán thực hiện kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử chương trình sẽ không hiển thị thông báo kết nối thành công dẫn đến kế toán không biết đã kết nối được đến dịch vụ Hóa đơn điện tử hay chưa.
  • Từ phiên bản R14: Sau khi hoàn thành việc kết nối, chương trình sẽ hiển thị thông báo để kế toán được biết đã kết nối thành công đến dịch vụ Hóa đơn điện tử.

Giả sử, kế toán thực hiện Kết nối đến dịch vụ Hóa đơn điện tử. Sau khi nhấn Kết nối, chương trình sẽ hiển thị thông báo Kết nối thành công.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.