1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R14
 5. 7. Cải tiến cơ chế Tính giá Nhập trước xuất trước

7. Cải tiến cơ chế Tính giá Nhập trước xuất trước

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, chương trình cải tiến để tăng tốc độ khi tính giá xuất kho cho các VTHH theo phương pháp nhập trước xuất trước.
2. Chi tiết thay đổi

1. Khi thực hiện tính giá sẽ chỉ ra được các chứng từ thay đổi so với lần tính giá trước có khả năng ảnh hưởng đến giá xuất kho cần phải thực hiện tính lại giá để đảm bảo đúng đắn.

Khi thực hiện tính lại giá xuất kho, chương trình sẽ chỉ ra các chứng từ nhập/xuất kho có phát sinh thay đổi so với lần thực hiện tính giá xuất kho trước đó.

Ví dụ:

Trong tháng 1, sau khi hạch toán các chứng từ phát sinh kế toán có quay lại sửa/xóa/ghi sổ/bỏ ghi chứng từ nhập, xuất hoặc chèn thêm chứng từ nhập/xuất vào giữa. Nếu người dùng không thực hiện tính lại giá xuất kho của tháng 1 mà thực hiện luôn việc tính giá cho tháng 2, thì chương trình sẽ cảnh báo để người dùng biết đã có chứng từ nhập/xuất thay đổi từ tháng 1 ảnh hướng đến giá xuất kho (có liệt kê chi tiết để kiểm tra lại). Đống thời, cho phép lựa chọn lại thời gian tính giá xuất kho: Tính giá theo đúng thời gian đã chọn trước đó hay tính lại giá từ ngày có thay đổi đến ngày kết thúc kỳ đã chọn trước đó.

Thực hiện nhấn vào “Tại đây” để xem chi tiết danh sách các chứng từ thay đổi.

2. Thay đổi cách tính giá cho các chứng từ nhập kho lắp ráp trong trường hợp lắp ráp nhiều vòng để tăng tốc độ tính giá

  • Trước khi cải tiến, khi phát sinh lắp ráp nhiều vòng (Ví dụ: Server được lắp ráp từ 2 máy tính; máy tính lại được lắp ráp từ Case, bàn phím, RAM….), qua bao nhiêu vòng lắp ráp sẽ phải thực hiện tính giá bấy nhiêu lần thì mới đảm bảo đơn giá của chứng từ lắp ráp cuối cùng đúng. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và chứng từ lắp ráp thành phẩm phát sinh vào 2 tháng khác nhau, chỉ cần tính lại giá xuất kho của tháng lập chứng từ xuất kho linh kiện lắp ráp, chương trình sẽ tự động cập nhật lại đơn giá nhập kho thành phẩm lắp ráp.
  • Sau khi cải tiến, với trường hợp lắp ráp nhiều vòng, nếu có thay đổi giá thì chỉ phải tính lại giá xuất kho 1 lần. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và chứng từ lắp ráp thành phẩm phát sinh vào 2 tháng khác nhau thì phải tính lại giá cho cả 2 tháng này
   Ví dụ: Chứng từ xuất kho linh kiện để lắp ráp phát sinh trong tháng 1, nhưng chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp lại phát sinh trong tháng 2


Khi đó:

  • Nếu tính lại giá xuất kho tháng 1, chương trình sẽ tự động tính lại giá cho chứng từ xuất kho linh kiện đi lắp ráp trong tháng 1. Tuy nhiên, chương trình chưa cập nhật lại giá xuất của chứng từ xuất kho linh kiện tháng 1 vào chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp tháng 2.

  • Khi thực hiện tính lại giá xuất kho tháng 2, chương trình sẽ cập nhật giá nhập cho cho chứng từ nhập kho thành phẩm lắp ráp tháng 2 theo giá xuất của các chứng từ xuất kho linh kiện lắp ráp tháng 1.

3. Cho phép kế toán lựa chọn cập nhật đơn giá nhập trên chứng từ nhập kho từ hàng bán trả lại khi thực hiện tính giá xuất kho

   • Bổ sung tuỳ chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

Lưu ý:

– Với dữ liệu được tạo mới thì chương trình sẽ ngầm định tích chọn “Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho”.

– Với dữ liệu được chuyển đổi từ các bản trước hoặc từ MISA SME 2015 lên, chương trình sẽ mặc định không tích chọn tuỳ chọn trên để đảm bảo không ảnh hưởng đến số liệu của khách hàng.

  • Nếu tích chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho, thì khi tính lại giá cho các chứng từ xuất kho đã được chọn trên chứng từ nhập kho hàng bán trả lại hoặc hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập, chương trình sẽ cập nhật lại đơn giá nhập kho vào các chứng từ hàng bán trả lại theo đơn giá xuất mới nhất (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho) theo dòng chi tiết tương ứng của phiếu xuất kho đã được chọn. => Ví dụ: Chứng từ hàng bán trả lại tháng 2 có chọn số phiếu xuất kho thuộc tháng 1.

=> Thực hiện tính lại giá cho tháng 1, dẫn đến thay đổi giá trên phiếu xuất kho của tháng 1. Đồng thời, chương trình cập nhật lại giá nhập kho cho các chứng từ hàng bán trả lại của tháng 2 như sau:

Lưu ý: Trường hợp NSD tích chọn “Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho” và chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại hoặc Hàng bán trả lại tích chọn Kiêm phiếu nhập kho chọn “Lấy từ giá xuất kho” và có chọn chứng từ xuất thì khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ xuất sẽ cập nhật luôn giá xuất cho chứng từ Nhập kho hàng bán trả lại tương ứng

4. Thay đổi cách tính giá trong một số trường hợp của phiên bản R14 so với các phiên bản trước

4.1. Thay đổi cách tính giá cho vật tư hàng hoá có nhiều đơn vị tính.

Trước khi cải tiến, với các VTHH có nhiều đơn vị tính chương trình sẽ tính Giá vốn = Số lượng theo ĐVT chính x Đơn giá theo ĐVT chính. => Theo cách tính này nếu tỷ lệ chuyển đổi của VTHH trên chứng từ quá lớn sẽ khiến cho ĐVT chính = 0, từ đó khiến Giá vốn = 0

Sau khi cải tiến, với các VTHH có nhiều đơn vị tính chương trình sẽ tính Giá vốn = Số lượng x Đơn giá vốn.

Lưu ý: Chỉ thay đổi cách tính trường hợp số lượng theo ĐVC bằng không, còn nếu số lượng theo ĐVC khác không thì Giá vốn = Số lượng theo ĐVT chính x Đơn giá theo ĐVT chính

   4.2. Thay đổi cách tính giá trong trường hợp xuất quá số lượng tồn

Trước khi cải tiến, nếu VTHH có số lượng tồn <0 và giá trị tồn>0, thì đơn giá trên chứng từ xuất = 0.

Sau khi cải tiến, nếu VTHH có số lượng tồn <0 và giá trị tồn >0, thì đơn giá trên chứng từ xuất = Giá trị tồn/ Số lượng trên chứng từ xuất.

=> Ví dụ: Tại ngày 31/01/2017, vật tư Máy in có số lượng tồn là -5, giá trị tồn là 3.000.000. Trong ngày, thực hiện xuất 3 Máy in:

 – Trước khi cải tiến, giá xuất sẽ = 0

 – Sau khi cải tiến, giá xuất = 3.000.000/3 = 1.000.000

4.3. Thay đổi cách tính giá trong trường hợp có phát sinh chứng từ điều chỉnh làm hết số lượng của chứng từ Nhập

Trước khi cải tiến, nếu VTHH có số lượng tồn 3, giá trị tồn là 100.000, thực hiện điều chỉnh giảm số lượng 3, giá trị là 80.000, thực hiện nhập kho 3, giá trị là 120.000, sau đó thực hiện xuất kho 1

– Trước khi cải tiến, giá xuất bằng = 20.000+120.000/3=60.000

– Sau khi cải tiến thì giá trị còn dư của chứng từ nhập sẽ được dồn vào chứng từ xuất cuối cùng, vì vậy nếu xuất 1 thì giá xuất bằng = 40.000

5. Cho phép lựa chọn tính giá hoặc không tính giá ngay khi ghi sổ chứng từ xuất kho

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa bổ sung thêm tùy chọn “Có tính giá xuất kho ngay khi ghi sổ chứng từ”

– Nếu tích chọn, khi ghi sổ chứng từ xuất kho chương trình sẽ tự động tính giá xuất cho vật tư xuất

– Nếu không tích chọn, khi ghi sổ chứng từ xuất kho sẽ không tự động tính giá cho vật tư xuất

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.