Sinh đơn hàng từ báo giá

Cho phép người sử dụng tạo mới một đơn đặt hàng dựa trên các thông tin của báo giá đã gửi khách hàng và được khách hàng chấp thuận báo giá này.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Báo giá.

2. Từ giao diện Danh sách Báo giá, tích chọn báo giá muốn sinh đơn hàng, sau đó nhấn Sinh Đơn hàng.

3. Hoặc từ giao diện Chi tiết bản ghi báo giá, nhấn Sinh và chọn sinh Đơn hàng.

Lưu ý: Đơn hàng vừa tạo sẽ được lưu thông tin tại giao diện danh sách của phân hệ Đơn hàng.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.