Thêm báo giá

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Báo giá

Vào phân hệ Báo giá, nhấn .

Khai báo thông tin báo giá:

Thông tin chi tiết

Tích chọn Sử dụng ngoại tệ, chương trình cho phép chọn Loại tiềnTỷ giá.

Thông tin hàng hóa

Nhấn và chọn các hàng hóa cần thêm vào báo giá.

Nhập các thông tin Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Tiền chiết khấu, Tiền thuế. Chương trình sẽ tự động tính Thành tiềnTổng tiền của các hàng hóa.

Thông tin hệ thống

Nhấn Cất.

Nhân bản Báo giá

Trên danh sách bản ghi, chọn báo giá tương ứng để nhân bản.

Nhấn , chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản báo giá.

Nhấn Cất.

Cập nhật 22/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.