Thiết lập chính sách giá bán

1. Mục đích

Các đơn vị khi định giá đều phải hướng đến mục tiêu nhất định, tùy thuộc vào giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm, các nguồn lực của đơn vị, vị thế của đơn vị, tính chất cạnh tranh để lựa chọn mục tiêu phù hợp. Những mục đích chính của đơn vị khi xây dựng chính sách giá:

 • Tăng doanh số bán hàng bằng cách tăng số lượng sản phẩm bán ra trên thị trường truyền thống và thị trường mới
 • Tăng lợi nhuận của đơn vị bằng cách tối đa hóa lợi nhuận trên từng sản phẩm hoặc cố gắng đạt được mức lợi nhuận mục tiêu
 • Giữ vững vị thế ổn định của đơn vị trên thị trường.

2. Mô tả nghiệp vụ

Để thiết lập chính sách giá cụ thể, mỗi đơn vị phải căn cứ trên mục tiêu kinh doanh của mình để xây dựng chính sách giá phù hợp. Quy trình thiết lập chính sách giá thường thông qua các bước sau:

1. Xây dựng thông tin chung về chính sách giá
2. Xác định các loại sản phẩm áp dụng chính sách giá
3. Xác định khách hàng hoặc nhóm khách hàng áp dụng chính sách giá
4. Xác định giá bán sản phẩm
5. Xác định mức chiết khấu tương ứng với từng nhóm sản phẩm và nhóm khách hàng được hưởng chính sách giá.

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các trường hợp nghiệp vụ

4.1. Khai báo chính sách giá
1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Chính sách giá, nhấn Thêm.

2. Nhấn Tiếp theo để bắt đầu các bước thiết lập chính sách giá.

3. Khai báo thông tin về chính sách giá:

 • Chọn loại tiền và đơn vị tính cho chính sách giá.
 • Nếu bỏ tích chọn Có thiết lập chính sách chiết khấu, chương trình sẽ bỏ qua bước Xây dựng chiết khấu.

4. Nhấn Tiếp theo.
5. Xác định các hàng hóa, dịch vụ được áp dụng theo chính sách giá.

 • Để chọn tất cả hàng hoá, dịch vụ đã được khai báo trên danh mục vật tư hàng hoá vào chính sách giá => Nhấn chuột phải và chọn Lấy lên tất cả vật tư hàng hoá.
 • Để loại bỏ hàng hoá, dịch vụ ra khỏi chính sách
  giá đang khai báo => Chọn hàng hoá đó trên danh sách, nhấn chuột phải
  và chọn Loại bỏ.

6. Nhấn Tiếp theo.
7. Xác định nhóm giá bán và khách hàng được áp dụng.

 • Mỗi khách hàng chỉ được chọn vào một nhóm giá bán của chính sách giá.
 • Chương trình sẽ lấy lên tất cả các nhóm giá bán
  đã được thiết lập ở các chính sách giá trước đó. Nếu không muốn thiết
  lập cho nhóm giá bán nào => nhấn chuột phải vào nhóm giá bán đó, chọn
  Xóa dòng.

8. Nhấn Tiếp theo.
9. Xây dựng chính sách giá bán cho từng nhóm giá bán

10. Nhấn Tiếp theo.
11. Xây dựng chiết khấu cho từng nhóm giá bán

12. Nhấn Tiếp theo.
13. Kiểm tra chính sách giá đã được chương trình tự động thiết lập căn cứ vào các thông tin đã khai báo.

14. Nhấn Cất, sau đó nhấn Đóng.

4.2. Tự động lấy danh sách chính sách giá từ AMIS.VN – Bán hàng
Phần mềm cho phép tự động lấy các chính sách giá ngay sau khi được nhân viên kinh doanh lập trên ứng dụng AMIS.VN – Bán hàng. Chức năng này chỉ có thể thực hiện được nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Máy chủ phải được kết nối Internet.
 • Dữ liệu kế toán đang làm việc được thiết lập kết nối với AMIS.VN (Xem hướng dẫn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN tại đây.)

Việc tự động lấy chính sách giá được thực hiện như sau:

 • Nhân viên kinh doanh thực hiện lập chính sách giá trên AMIS.VN – Bán hàng


 • Chính sách giá sau khi được nhân viên kinh doanh thêm sẽ tự động lấy sang AMIS.VN – Kế toán

Lưu ý:

1. Với dữ liệu đa chi nhánh, chính sách giá sau khi được lấy về AMIS.VN – Kế toán sẽ được dùng chung cho tất cả các chi nhánh và các sổ (Quản trị và Tài chính)
2. Kế toán không được phép sửa lại thông tin các chính sách giá được lấy từ AMIS.VN – Bán hàng sang, mà chỉ được phép thiết lập Áp dụng/Ngừng áp dụng chính sách giá.

3.
Trường hợp chính sách giá bị xóa trên AMIS.VN – Bán hàng, chương trình sẽ không tự động xóa chính sách giá tương ứng trên AMIS.VN –
Kế toán và ngược lại.

4. Trường hợp chính sách giá không không được tự động lấy sang AMIS.VN – Kế toán là do:

 • Mặt hàng trên chính sách giá được lập trên AMIS.VN – Bán hàng đã được lập trên một chính sách giá khác với cùng đơn vị tính đang được áp dụng trên AMIS.VN – Kế toán.

5. Lưu ý

 • Nếu áp dụng hoặc ngừng áp dụng một chính sách giá, nhấn chuột phải vào chính sách giá đó, chọn Áp dụng hoặc Ngừng áp dụng.

 • Chính sách giá sau khi được lập sẽ được dùng chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.
 • Khi lập chứng từ bán hàng bán hàng, chương trình sẽ tự động lấy giá bán và tỷ lệ chiết khấu theo khách hàng và hàng hóa đã được thiết lập trên chính sách giá.

 • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ vừa thiết lập tỷ lệ chiết khấu (theo số lượng bán) trên danh mục Vật tư hàng hóa, vừa thiết lập tỷ lệ chiết khấu trên Chính sách giá, chương trình sẽ luôn ưu tiên lấy chiết khấu theo Chính sách giá trước.

 • Trường hợp chứng từ bán hàng được lập từ báo giá, đơn hàng, hợp đồng, chương sẽ ưu tiên lấy theo giá của báo giá, đơn hàng, hợp đồng, không lấy theo Chính sách giá.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.