1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Hồ sơ nhân sự
  5. Hợp đồng
  6. Thiết lập giá trị ngầm định khi lập hợp đồng

Thiết lập giá trị ngầm định khi lập hợp đồng

Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo thông tin về hợp đồng theo từng người dùng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Hồ sơ\Hợp đồng.

Nhấn Thêm.

Nhấn Thiết lập giá trị ngầm định

Khai báo các giá trị muốn ngầm định khi thêm mới hợp đồng:

  • Khai báo thời hạn hợp đồng tương ứng với từng loại hợp đồng.
  • Tích chọn Ngầm định tại loại hợp đồng muốn chương trình ngầm định lấy lên khi thêm mới hợp đồng.
  • Khai báo các thông tin: hình thức làm việc, mức lương đóng bảo hiểm, người đại diện công ty ký,… Các thông tin này được chương trình ngầm định dùng chung cho các loại hợp đồng.

Nhấn Cất.

Sau khi thiết lập giá trị ngầm định, mỗi khi thêm mới hợp đồng chương trình sẽ tự động lấy loại hợp đồng và các giá trị ngầm định đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.