Thiết lập ngày hạch toán

1. Nội dung

Khi thêm mới chứng từ, chương trình đang mặc định ngày hạch toán là ngày hiện tại của máy tính, trường hợp muốn đặt ngày hạch toán về ngày khác cần thiết lập lại ngày hạch toán trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Ngày hạch toán.
2. Khai báo ngày hạch toán.

3. Nhấn Đồng ý. Khi thêm mới chứng từ chương trình sẽ mặc định ngày hạch toán theo ngày đã thiết lập.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.