Thiết lập thông tin chung cho ứng dụng công việc

Chỉ những người dùng có vai trò Admin của cả hệ thống AMIS mới có quyền nhìn thấy và thực hiện các thao tác trong phần Thiết lập hệ thống trên ứng dụng quản lý Công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng quản lý Công việc, nhấn vào avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Thiết lập hệ thống.

Tại đây có thể thực hiện các chức năng:

Thêm một loại công việc phục vụ cho việc quản lý và phân loại công việc đã giao hoặc được nhận

  • Chọn tab Phân loại công việc, sau đó chọn chức năng Thêm mới:

Nhập tên cho loại công việc, sau đó nhấn chọn biểu tượng để thêm vào danh sách loại công việc.

Lưu ý: Để sửa được thông tin của một loại công việc, người dùng nhấn chọn biểu tượng .

Kích hoạt/Ngừng kích hoạt một loại công việc

Sau khi thêm mới xong, loại công việc được sử dụng để người dùng chọn khi giao việc hoặc tìm kiếm công việc.

Trường hợp không muốn sử dụng loại công việc, tại tab Phân loại công việc người dụng chọn chức năng Huỷ kích hoạt.

Thêm mẫu thư thông báo trong trường hợp giao việc, cập nhật tiến độ hoàn thành công việc, phản hồi về công việc…

Chọn tab Mẫu email.

Sau khi soạn xong mẫu, nhấn Cập nhật.

Lưu ý: Trong quá trình soạn mẫu email, người dùng có thể sử dụng các tường trộn trong phần từ Khoá để lấy thông tin từ phần việc được giao vào nội dung thư thông báo.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.