1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Thiết lập và Tiện ích chung
  4. Thiết lập trường bắt buộc nhập liệu

Thiết lập trường bắt buộc nhập liệu

Cho phép nhân sự thiết lập các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập khi khai báo thông tin trên các phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Trường bắt buộc nhập liệu.

Lựa chọn phân hệ cần thiết lập, mở từng tab thông tin và tích chọn những trường muốn bắt buộc nhập liệu.

Nhấp Áp dụng.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan