Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền gửi

1. Định khoản

1. Thu tiền khách hàng
Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
Có TK 131         Phải thu của khách hàng
2. Ghi nhận chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng
Nợ TK 635         Tiền chiết khấu thanh toán
Có TK 131         Phải thu của khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ tiền hàng, quy trình qua các bước sau:

 1. Khách hàng lập Ủy nhiệm chi/lệnh chi chuyển tiền trả cho đơn vị qua ngân hàng.
 2. Ngân hàng phục vụ khách hàng thực hiện chuyển tiền sang Ngân hàng đơn vị thụ hưởng, Ngân hàng đơn vị thụ hưởng sẽ căn cứ vào số tiền chuyển khoản nhận được, lập giấy báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.
 3. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có) hoặc do ngân hàng gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc Kế toán tra cứu trực tiếp trên Internet.
 4. Căn cứ vào giấy báo Có, Kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Ví dụ

Ngày 21/02/2017, công ty TNHH Tiến Đạt chuyển khoản trả nợ số tiền 40.000.00đ, cho lô hàng mua ngày 02/02/2017 (số tiền phải thu là 95.067.500đ) và công ty TNHH Hoàng Phát chuyển khoản trả nợ số tiền 20.000.000đ, cho lô hàng mua ngày 02/02/2017 (số tiền phải thu là 39.286.500đ).

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền khách hàng hàng loạt.

2. Khai báo thông tin thu tiền khách hàng:

  • Chọn phương thức thanh toán, loại tiền thanh toán.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ công nợ.
  • Tại mục Ngày thu tiền: nhập ngày thực hiện thu tiền khách hàng.
  • Tại mục NV bán hàng: chọn nhân viên tương ứng (trường hợp muốn theo dõi tình hình thu hồi công nợ theo nhân viên bán hàng).
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản thu tiền của khách hàng.

3. Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

4. Tích chọn những chứng từ được khách hàng thanh toán tiền nợ.
5. Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số thu.
6. Khai báo thông tin chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng (nếu có).

7. Nhấn Thu tiền, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng hàng loạt.

8. Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.
9. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi nhấn Cất, chương trình sẽ tự động cập nhật số còn nợ của khách hàng trên tab công nợ, phân hệ Bán hàng.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.