Tìm kiếm công việc

Trên tab Danh sách việc của ứng dụng quản lý công việc, người dùng có thể tìm kiếm lại các việc theo nhiều tiêu chí như:

  • Thời gian
  • Trạng thái hoàn thành của công việc: chưa xong, đã xong…
  • Vai trò thực hiện công việc: tôi giao, tôi được giao, tôi liên quan…
  • Người giao hoặc Người thực hiện
  • Loại công việc
  • Thẻ gán trên công việc
  • Từ khoá bất kỳ

Các điều kiện trên có thể được tìm kiếm riêng lẻ hoặc kết hợp lại với nhau để tìm kiếm

Hướng dẫn thực hiện

Chọn tab Danh sách việc trên ứng dụng quản lý Công việc:

Sau khi thiết lập điều kiện, nhấn Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách các việc thoả mãn theo điều kiện đã thiết lập.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.