1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo chung
  5. Tôi có nhận được thông báo khi đồng nghiệp được bổ nhiệm vào vị trí mới hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi đồng nghiệp được bổ nhiệm vào vị trí mới hay không?

Trường hợp thiết lập nhận thông báo thay đổi vị trí, khi có đồng nghiệp được bổ nhiệm vào vị trí mới, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân viên.

Chạm vào thông báo được bổ nhiệm vào vị trí mới của đồng nghiệp.

Bo nhiem 1

Gửi lời chúc mừng đến đồng nghiệp bằng cách:

Chạm vào biểu tượng sms để gửi tin nhắn.

Chạm vào biểu tượng chat để chat qua phần mềm AMIS.VN.

Chạm vào biểu tượng call để gọi điện qua phần mềm AMIS.VN.

Hoặc có thể viết lời chúc mừng lên trang cá nhân của đồng nghiệp, sau đó chạm vào Gửi.

BN-2

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo được bổ nhiệm vào vị trí mới của đồng nghiệp ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào phần mềm, sau đó nhấn vào menu Thông báo.

Thong bao

Chạm vào thông báo để gửi lời chúc mừng đến đồng nghiệp.

BN-4

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.