1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Giám đốc tài chính số
  5. Tôi muốn biết tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Tôi muốn biết tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp thì hỏi thế nào?

Giám đốc tài chính số trên ứng dụng AMIS.VN Mobile cho biết về tình hình doanh số, chi phí, lãi lỗ, tiền đến hiện tại hoặc trong quá khứ của doanh nghiệp.

Tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Tình hình hoạt động kinh doanh/tình hình kinh doanh/tình hình hoạt động của công ty thế nào?
  • Tình hình hoạt động kinh doanh/tình hình hoạt động/tình hình kinh doanh hôm nay/tuần này/tháng này/quý này/năm nay?
  • Tình hình tài chính công ty thế nào?
  • Hãy cho tôi biết tình hình tài chính công ty hôm nay/tuần này/tháng này/quý này/năm nay?
  • Tình hình hoạt động kinh doanh/tình hình hoạt động/tình hình kinh doanh hôm qua/tuần trước/tháng trước/quý trước/năm trước?
  • Tình hình tài chính công ty/tình hình chung của công ty hôm qua/tuần trước/tháng trước/quý trước/năm trước?
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.