1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kiểm đếm, kiểm kê tài sản
  5. Tôi muốn kiểm đếm tài sản thì làm thế nào?

Tôi muốn kiểm đếm tài sản thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Kiểm đếm, kiểm kê tài sản.

Tại tab Kiểm đếm, chọn biên bản kiểm đếm đã lập.

Lưu ý:

  • Biên bản kiểm đếm phải được lập trên AMIS.VN – Tài sản
  • Hệ thống lấy thông tin trong Biên bản kiểm đếm theo Cơ cấu tổ chức hoặc Vị trí địa lý.
  • Người thực hiện phải là Thành phần tham gia của Biên bản kiểm đếm.
  • Chỉ thực hiện kiểm đếm được với biên bản có trạng thái Đang kiểm đếm.

Hệ thống hiển thị danh sách các loại tài sản của bộ phận đó và số lượng trên sổ sách của từng loại tài sản.

Lưu ý: Trường hợp khi lập Biên bản kiểm đếm theo Cơ cấu tổ chức, tích chọn để chọn bộ phận cần kiểm đếm.

Chọn loại tài sản cần kiểm đếm, nhập số lượng kiểm đếm thực tế.

Tích chọn Đã hoàn thành kiểm đếm nếu thực hiện điểm đếm xong loại tài sản đó, sau đó chạm Xong.

Lưu ý:

Trường hợp chưa kiểm đếm xong, lần kiểm đếm tiếp theo sẽ nhập thêm số lượng thực tế của lần đó.

Khi có nhiều người dùng cùng kiểm đếm 1 loại tài sản thuộc cùng 1 bộ phận thì người nào nhấn Xong trước sẽ được ghi nhận kết quả.

Có thể xem danh sách tài sản đã kiểm đếm xong trên tab Kiểm đếm xong.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.