1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kiểm đếm, kiểm kê tài sản
  5. Tôi muốn kiểm kê tài sản thì làm thế nào?

Tôi muốn kiểm kê tài sản thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Kiểm đếm, kiểm kê tài sản.

Tại tab Kiểm kê, chọn biên bản kiểm kê đã lập.

Lưu ý:

  • Biên bản kiểm kê phải được lập trên AMIS.VN – Tài sản
  • Hệ thống lấy thông tin trong Biên bản kiểm kê theo Cơ cấu tổ chức hoặc Vị trí địa lý.
  • Người thực hiện phải là Thành phần tham gia của Biên bản kiểm kê.
  • Chỉ thực hiện kiểm kê được với biên bản có trạng thái Đang kiểm kê.

Chọn bộ phận muốn kiểm kê và di chuyển camera đến vùng chứa mã vạch của tài sản.

Ứng dụng nhận diện được tài sản sẽ hiển thị thông tin tài sản, cập nhật Tình trạng, Chất lượng hiện thời của tài sản, sau đó chạm Hoàn thành.

Lưu ý:

Trường hợp không nhận diện được tài sản thì có thể nhập mã tài sản để tìm kiếm.

Trường hợp tài sản nhận diện được không nằm trong danh sách tài sản kiểm kê hoặc bị trùng mã vạch thì có thể ghi nhận tài sản vào danh sách tài sản ngoài kiểm kê để xử lý sau.

  • Nhấn Ghi nhận.

  • Khai báo thông tin tài sản và chạm Hoàn thành.

Có thể chạm vào biểu tượng để xem danh sách tài sản chưa kiểm kê và tài sản đã kiểm kê.

Khi kiểm kê đủ số lượng sổ sách trên biên bản kiểm kê thì phần mềm tự động hiển thị thông báo, nhấn Hoàn thành để hoàn thành kiểm kê. 

Trạng thái của Biên bản kiểm kê trên ứng dụng AMIS.VN – Tài sản sẽ chuyển thành Hoàn thành kiểm kê.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.