1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kế toán
  5. Tôi muốn tra cứu Hàng hóa sắp hết hạn, quá hạn thì làm thế nào?

Tôi muốn tra cứu Hàng hóa sắp hết hạn, quá hạn thì làm thế nào?

Lưu ý: Những tài khoản phải được phân quyền Phân tích tài chính trên AMIS.VN – Kế toán thì mới hiển thị chức năng Phân tích tài chính trên AMIS.VN Mobile. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Vào menu Còn nữa, chọn Kế toán.

Chạm Phân tích tài tích.

Chạm vào Hàng hóa sắp hết hết hạn, quá hạn

Chạm vào biểu tượng để thiết lập tham số.

Thiết lập các tham số, sau đó chạm Xong.

Nếu thiết lập cơ cấu tổ chức là tổng công ty thì cho phép lấy số liệu của các chi nhánh phụ thuộc.

Lựa chọn trạng thái hàng hóa là Sắp hết hạn hoặc Quá hạn, sao đó nhập số ngày cần tra cứu.

Có thể lựa chọn hàng hóa và kho bất kỳ để tra cứu.

Ứng dụng hiển thị kết quả tra cứu.

Chạm vào kho để xem chi tiết số lượng tồn theo từng số lô trong kho.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.