1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kế toán
  5. Tôi muốn tra cứu tồn kho của vật tư hàng hóa thì làm thế nào?

Tôi muốn tra cứu tồn kho của vật tư hàng hóa thì làm thế nào?

Lưu ý: Những tài khoản được phân quyền sử dụng 1 trong các chức năng Phân tích tài chính, báo cáo Tổng hợp tồn kho trên AMIS.VN – Kế toán thì mới hiển thị chức năng Tra cứu tồn kho trên AMIS.VN Mobile. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Vào menu Còn nữa, chọn Kế toán.

Chạm Tra cứu số dư, công nợ, tồn kho.

Lưu ý: Đối với các dữ liệu phiên bản AMIS.VN 1.0 thì không cần thực hiện bước này.

Chạm vào Tra cứu tồn kho.

Chạm vào biểu tượng lựa chọn chi nhánh cần tra cứu, sau khi lựa chọn chi nhánh thì chạm Xong.

Lưu ý:

  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty thì cho phép thiết lập lấy số liệu chi nhánh phụ thuộc.
  • Nếu dữ liệu phiên bản AMIS.VN 1.0 thì cho phép lựa chọn tra cứu trên Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính.

Nhập mã hoặc tên hàng hóa cần tra cứu, chương trình hiển thị kết quả tương ứng.

Chạm vào thông tin hàng hóa để xem chi tiết số lượng tồn kho và giá trị hàng hóa theo từng kho hàng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.