1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kế toán
  5. Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích công nợ phải thu thì làm thế nào?

Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích công nợ phải thu thì làm thế nào?

Lưu ý: Những tài khoản phải được phân quyền một trong những chức năng: Phân tích tài chính, báo cáo Phân tích công nợ phải thu theo tuổi nợ, Phân tích công nợ phải thu quá hạn, Phân tích công nợ phải thu trước hạn trên AMIS.VN – Kế toán thì mới hiển thị chức năng Phân tích tài chính trên AMIS.VN Mobile. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Vào menu Còn nữa, chọn Kế toán.

Chạm Phân tích tài tích.

Chạm vào Phân tích công nợ phải thu.

Chạm vào biểu tượng để thiết lập tham số.

Thiết lập các tham số, sau đó chạm Xong.

Nếu thiết lập cơ cấu tổ chức là tổng công ty thì cho phép lấy số liệu của các chi nhánh phụ thuộc.

Có thể thiết lập phân tích theo: Nợ phải thu quá hạn, Nợ phải thu trước hạn và Hạn nợ.

Ứng dụng hiển thị biểu đồ phân tích.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.