1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Kế toán
  5. Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích lợi nhuận thì làm thế nào?

Tôi muốn xem Biểu đồ phân tích lợi nhuận thì làm thế nào?

Lưu ý: Chỉ những tài khoản được phân quyền vào chức năng Phân tích tài chính, quyền xem Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp trên AMIS.VN – Kế toán thì mới hiển thị chức năng Phân tích tài chính trên AMIS.VN Mobile. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Vào menu Còn nữa, chọn Kế toán.

Chạm Phân tích tài tích.

Chạm vào Biểu đồ phân tích lợi nhuận.

Chương trình hiển thị biểu đồ và có thể chạm vào biểu tượng để thiết lập tham số biểu đồ.

Thiết lập các tham số biểu đồ, sau đó chạm Xong.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.