Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

1. Định khoản

Nợ TK 341                             Vay và nợ thuê tài chính

Có TK 112                        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp trả các khoản vay bằng tiền gửi ngân hàng thì quy trình thực hiện như sau:

1.Kế toán đầu tư hoặc Kế toán ngân hàng,… (tùy theo phân công vai trò của từng doanh nghiệp) liên quan làm đề nghị thanh toán các khoản vay đã đến hạn trả để Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt, sau đó chuyển Kế toán thanh toán làm Uỷ nhiệm chi.

2. Kế toán thanh toán chuyển ủy nhiệm chi ra ngân hàng, Ngân hàng thực hiện chuyển khoản và lập giấy báo Nợ xác nhận tiền đã được chuyển.

3. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ, Kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận khoản vay đã được trả vào sổ kế toán. Đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Ví dụ

Ngày 19/02/2017, kế toán nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng về khoản vay được trả cho Công ty TNHH Bảo Oanh với số tiền vay là 750.000.000đ. Cùng ngày, kế toán thanh toán thực hiện hạch toán bút toán ghi nhận khoản nợ được trả trên vào phần mềm.  

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).

2. Chọn phương thức thanh toán.

3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền.

    • Tại mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chi tiền.
    • Tại mục Nội dung TT: Chọn Trả các khoản vay.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu có nhu cầu theo dõi các khoản vay chi tiết theo đối tượng cho vay thực hiện như sau:

1. Thiết lập tài khoản cho vay có theo dõi chi tiết theo đối tượng.

    • Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, mở tài khoản cho vay (3411 hoặc 3412).
    • Tích chọn Đối tượng, chọn loại đối tượng là: Khách hàng, Nhà cung cấp hay Nhân viên.

2. Khai báo đối tượng cho vay thuộc loại đối tượng đã thiết lập ở trên tại menu Danh mục\Đối tượng.

3. Trên phiếu chi tiền gửi, tại mục Đối tượng, chọn đối tượng cho vay.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.