1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R37
  7. Khi MISA Order xác nhận đã thanh toán thành công thì trên ACT tự động sinh chứng từ thu tiền ngân hàng của hợp đồng tương ứng

Khi MISA Order xác nhận đã thanh toán thành công thì trên ACT tự động sinh chứng từ thu tiền ngân hàng của hợp đồng tương ứng

1. Mục đích

Khi MISA ORDER xác nhận đã thanh toán thành công thì trên ACT tự động sinh chứng từ thu tiền ngân hàng của hợp đồng tương ứng để kế toán tiết kiệm thời gian hạch toán.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

  • Từ phiên bản R37 trở đi

1. Sau khi nhận được khoản tiền khách hàng thanh toán cho đơn hàng, Kế toán đơn hàng thực hiện xác nhận thanh toán cho đơn hàng theo các bước sau:

– Nhấn chuột phải vào đơn hàng muốn xác nhận thanh toán và chọn Xác nhận thanh toán.

– Phần mềm hiển thị giao diện Xác nhận thanh toán:

+) Chọn Hình thức thanh toánTiền mặt.

+) Nhập mã Nhân viên thu tiền.

+) Nhập Nội dung xác nhận.

+) Sau đó nhấn Xác nhận thanh toán.

– Sau khi thực hiện thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật Trạng thái TT của đơn hàng thành Đã thanh toán, đồng thời tự động sinh Phiếu thu (có trạng thái Chưa ghi sổ) trên AMIS.VN-Kế toán.

Lưu ý: 

– Các thông tin Nhân viên thu tiền, Nội dung xác nhận khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng vào mục Nhân viên thu, Lý do nộp trên Phiếu thu trên AMIS.VN-Kế toán. Các thông tin khác trên Phiếu thu được lấy theo thông tin trên Đơn hàng, Hợp đồng tương ứng.

– Trường hợp Sinh chứng từ thu tiền trên AMIS.VN-Kế toán không thành công (đơn hàng có trạng thái sinh CT thu tiền là Sinh lỗi) thì Kế toán thực hiện chức năng Sinh CT thu tiền trên MISA ORDER.

2. Sau khi xác định được khách hàng đã thanh toán, Kế toán đơn hàng thực hiện xác nhận thanh toán cho đơn hàng theo các bước sau:

– Nhấn chuột phải vào đơn hàng muốn xác nhận thanh toán và chọn Xác nhận thanh toán.

– Phần mềm hiển thị giao diện Xác nhận thanh toán:

+) Chọn Hình thức thanh toán Chuyển khoản.

+) Chọn khoảng thời gian tìm kiếm giao dịch thanh toán, nhấn Lấy dữ liệu.

+) Chọn giao dịch thanh toán cho đơn hàng.

+) Sau đó nhấn Xác nhận và gửi YC cấp GPSD (đối với đơn hàng Desktop); Xác nhận và cấp tài nguyên (đối với đơn hàng SaaS) hoặc Xác nhận và cấp mã nạp tiền (đối với đơn hàng MISA Support)

3. Trên giao diện Phiếu thu, bổ sung cột Số ĐĐH trên MISA ORDER.

4. Trên Danh sách Thu, chi tiền bổ sung cột Sinh tự độngSố ĐĐH trên MISA ORDER.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.