Xem chi tiết Chào hàng gọi điện

1. Vào phân hệ Chào hàng.

2. Chọn bản ghi chào hàng gọi điện muốn xem chi tiết.

3. Trên giao diện Chào hàng gọi điện, nhấn Xem chi tiết.

4. Tại đây, người dùng có thể xem nhanh được các thông tin chi tiết Chào hàng:

  • Có thể Ẩn/Hiện thông tin chi tiết
  • Thống kê nhanh các chỉ tiêu:
    • Số lượng Khách hàng theo từng tình trạng gọi điện.
    • Thống kê doanh số theo cơ hội được tạo ra từ Chiến dịch chào hàng.

5. Danh sách Khách hàng được chọn vào chào hàng:

  • Tích chọn để thực hiện các chức năng với từng khách hàng. Các chức năng hiển thị đầu danh sách
  • Nhấn vào biểu tượng để hiển thị bộ lọc tìm kiếm trong danh sách
  • Nhấn vào biểu tượng để sắp xếp lại cột hiển thị trên danh sách

6. Danh sách Cơ hội được sinh ra từ chào hàng.

Ghi chú: Ngoài ra người dùng có thể sử dụng các chức năng như Sửa, Bàn giao công việc, Nhân bản, Chia sẻ, Xóa,…

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.