[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In


Phân hệ Giá thành trên phần mềm AMIS.VN-Kế toán hỗ trợ doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp sau:
  • Giá thành theo phương pháp giản đơn
  • Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ
  • Giá thành công trình/vụ việc
  • Giá thành đơn hàng
  • Giá thành hợp đồng
Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Giá thành tại đây


Xem thêm