[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Ngân hàng điện tử là tính năng cho phép kết nối trực tuyến với Ngân hàng VietinBank từ phần mềm AMIS.VN 2.0 để tự động thực hiện một số nghiệp vụ như: chuyển tiền thanh toán, tra cứu số dư và lịch sử giao dịch,...Từ đó giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được các nghiệp vụ trên một cách nhanh chóng mà không cần thiết phải ra Ngân hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp.
Các nghiệp vụ liên quan đến Ngân hàng điện tử bao gồm:
 • Các bước bắt đầu sử dụng ngân hàng điện tử:
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử - VietinBank
  • Kết nối với ngân hàng điện tử VietinBank
  • Phân quyền sử dụng trên ngân hàng điện tử
 • Lập và phê duyệt Lệnh chuyển tiền Ngân hàng VietinBank
 • Quản lý Lệnh chuyển tiền
 • Tra cứu số dư tài khoản
 • Tra cứu lịch sử giao dịch
 • Đối chiếu ngân hàng online


Xem thêm