[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép khắc phục được một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).
2. Chọn chức năng Khắc phục lỗi trên thanh công cụ.

3. Khai báo thông tin đăng nhập với vai trò ADMIN (trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop) của dữ liệu kế toán muốn khắc phục lỗi.
4. Nhấn Đồng ý

5. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện khắc phục một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán (nếu có).Xem thêm