[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Cho phép sao lưu dữ liệu hiện có để phục hồi xem lại khi cần.

Cách thao tác

  • Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).
  • Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách.
  • Chọn chức năng Sao lưu trên thanh công cụ.

  • Đặt lại tên cho tệp sao lưu (nếu muốn đổi tên tệp).
  • Nhấn vào biểu tượng  để chọn nơi lưu tệp dữ liệu được sao lưu. => Nên lưu dữ liệu sao lưu tại ổ khác ổ cài đặt windows phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.
  • Nhấn Sao lưu, chương trình sẽ hiển thị thông báo sao lưu dữ liệu thành công.


Xem thêm